News‎ > ‎

Prayer Walking

posted 27 Oct 2015, 15:25 by St.Serfs Tullibody-Clacks   [ updated 27 Oct 2015, 15:40 ]
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdHNlcmZzdHVsbGlib2R5fGd4OjQ0ZWU3NDIzMmE3YmNmZmU


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdHNlcmZzdHVsbGlib2R5fGd4OjI0NjE0MGI0N2ZlNmEwMWM


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdHNlcmZzdHVsbGlib2R5fGd4OjdkNmJkYWFhNzA0NzM1YTI


Ċ
St.Serfs Tullibody-Clacks,
27 Oct 2015, 15:38
ĉ
St.Serfs Tullibody-Clacks,
27 Oct 2015, 15:34
Ċ
St.Serfs Tullibody-Clacks,
27 Oct 2015, 15:25
Comments